Gigantisch cijferbedrog met Corona-aantallen

Hoe de Covid19-cijfers werden opgeblazen en we de afgelopen maanden op het verkeerde been werden gezet...

slechts 6% van de 153.504 officiële Corona-doden in de VS overleed daadwerkelijk aan Covid.

De afgelopen weken werd, vooral via social-media berichten, steeds duidelijker hoe onbetrouwbaar de PCR-test is en hoe weinig waarde er dus aan de aantallen positief gemelde cases gehecht kan worden. Deze aantallen worden echter nog wel steevast als ‘besmettingen’gepresenteerd. Wanneer we naar het aantal overlijdens kijken, zien we direct dat iets niet klopt:

Overlijdens

Terwijl het aantal positieve tests, verwarrend genoeg aangeduid als ‘cases’, stijgt, verhoogt aantal overlijdens nauwelijks. Betekent dit dat Covid enorm in kracht is afgenomen? Dat zou goed nieuws zijn. Dan is het namelijk uitgeblust en de pandemie voorbij. Of kloppen de besmettings-aantallen inderdaad niet?

Bron: worldometers.info
Bron: worldometers.info

In de afgelopen maand stierven 75 mensen met de vermelding Covid. Dit betekent dat zij ofwel aan iets anders overleden, maar ook positief op Corona-virussen getest waren, dat er een verdenking van Covid was of dat Covid daadwerkelijk de doodsoorzaak was. Gemiddeld sterven in een maand zo’n 12.400 mensen. Daarvan waren dus slechts 0,6% van de gevallen Covid-gerelateerd.

Maar als de besmettings-aantallen (het aantal ‘cases’) niet kloppen, klopt de rest van de gegevens dan wel? Op social media verschijnen steeds meer verhalen van nabestaanden over overlijdensaktes waar ten onrechte Covid op werd vermeld. Tijd om daar eens verder onderzoek naar te doen.

België

De media melden dat in België zo’n 10.000 mensen door Covid stierven. Sciensano, de officiële instantie die de cijfers verstrekt, melde op 7 augustus jl het volgende:

Bron:Sciensano.be

Van de in totaal 9.861 getelde overlijdens zijn 3.848 mensen helemaal nooit getest op Covid. Met andere woorden: 39%! van de gevallen is nooit bewezen! Dit betrof vooral bewoners van woonzorgcentra.

Groot-Brittannië

Ook in Engeland bleken de cijfers niet correct te zijn. The Sun meldde op 5 augustus dat  iedereen die positief getest was, automatisch na overlijden werd meegeteld, waarbij niet gekeken werd naar de periode tussen de test en het overlijden. Iemand die overleed na door een bus te zijn overreden, maar een paar maanden daarvoor positief getest was, was dus volgens de officiële telling aan Covid-19 overleden. Hierdoor liggen de werkelijke cijfers duizenden lager dan de officiële.

Verenigde Staten

De echte ‘klapper’ kwam vanuit de VS: Daar plaatste de CDC op 22 augustus documenten op haar website waaruit duidelijk werd dat slechts 6% van de 153.504 officiële Corona-doden daadwerkelijk overleed aan Covid. Dat zijn 9.210 mensen. De overige 94% hadden 2 of 3 andere onderliggende ziektes en de overgrote meerderheid was op hoge leeftijd. Alleen al aan dementie stierven 16.000 mensen.

Ter vergelijking: In 2009 stierven in dezelfde leeftijdsgroep meer dan een half miljoen mensen in de VS aan de Mexicaanse griep. Destijds was er geen social distancing en droeg men geen maskers.

De komende tijd zal hopelijk bekend worden hoe betrouwbaar de cijfers in alle andere landen zijn.

Bronnen:

CDC, Sciensano, The Sun

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *